Vòng Quay Ưu Đãi Đặc Biệt

Play Play

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*****Lee Trúng 9999 Kim Cương Cách đây 29 giây
*****s Trúng 999 Kim Cương Cách đây 1 phút
*****Nay Ban Trúng 14999 Kim Cương Cách đây 2 phút
*****Phan Trúng 399 Kim Cương Cách đây 3 phút
*****m Trúng 399 Kim Cương Cách đây 4 phút
*****n Thị Đào Trúng 19 Kim Cương Cách đây 5 phút
*****Hoang Nguyen Trúng 99 Kim Cương Cách đây 6 phút
*****n Tâm Trúng 9999 Kim Cương Cách đây 7 phút
*****Đám Trúng 6999 Kim Cương Cách đây 8 phút
*****Bin Trúng 399 Kim Cương Cách đây 9 phút
***** Toàn Trúng 19 Kim Cương Cách đây 10 phút
***** Ngoctuyet Trúng 7000 Kim Cương Cách đây 11 phút
***** Dechen Trúng 19999 Kim Cương Cách đây 12 phút
*****n Mạnh Trúng 9999 Kim Cương Cách đây 13 phút