Vòng Quay UMP Booyah

Play Play

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*****g Bảo Nhi Trúng 399 Kim Cương Cách đây 32 giây
*****g Bảo Nhi Trúng 999 Kim Cương Cách đây 32 giây
*****g Bảo Nhi Trúng 19999 Kim Cương Cách đây 32 giây
*****ế Trúng 99 Kim Cương Cách đây 1 phút
*****ế Trúng 999 Kim Cương Cách đây 1 phút
*****ế Trúng 1999 Kim Cương Cách đây 1 phút
***** Trúng 19999 Kim Cương Cách đây 2 phút
***** Trúng 14999 Kim Cương Cách đây 2 phút
***** Trúng 399 Kim Cương Cách đây 2 phút
*****Thái Trúng 6999 Kim Cương Cách đây 3 phút
*****Thái Trúng 399 Kim Cương Cách đây 3 phút
*****Thái Trúng 6999 Kim Cương Cách đây 3 phút
*****Anh Trúng 399 Kim Cương Cách đây 4 phút
*****Anh Trúng 19 Kim Cương Cách đây 4 phút