Vòng Quay Súng Vip

Play Play

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*****gô Trúng 14999 Kim Cương Cách đây 20 giây
*****Phúc Trúng 19 Kim Cương Cách đây 1 phút
*****o MiNa Trúng 399 Kim Cương Cách đây 2 phút
*****nh Đức Trúng 14999 Kim Cương Cách đây 3 phút
*****iên Sinh Trúng 14999 Kim Cương Cách đây 4 phút
*****a Trúng 5000 Kim Cương Cách đây 5 phút
*****Heo Trúng 19999 Kim Cương Cách đây 6 phút
*****guyên Trúng 14999 Kim Cương Cách đây 7 phút
*****go Thi Trúng 6999 Kim Cương Cách đây 8 phút
*****ăng Trúng 19999 Kim Cương Cách đây 9 phút
*****ê Trúng 19999 Kim Cương Cách đây 10 phút
***** Tran Trúng 1000 Kim Cương Cách đây 11 phút
*****ốc Khánh Trúng 14999 Kim Cương Cách đây 12 phút
*****Phước Trúng 9999 Kim Cương Cách đây 13 phút