Vòng Quay BTS

Play Play

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*****ì Ke Trúng 99 Kim Cương Cách đây 51 giây
*****guyễn Trúng 19 Kim Cương Cách đây 1 phút
***** Vũ Trúng 399 Kim Cương Cách đây 2 phút
*****Hảo Trúng 1999 Kim Cương Cách đây 3 phút
*****y Hai Trúng 99 Kim Cương Cách đây 4 phút
*****hị Su Su Trúng 14999 Kim Cương Cách đây 5 phút
*****n Đức Mẫn Trúng 99 Kim Cương Cách đây 6 phút
*****Văn Duy Trúng 14999 Kim Cương Cách đây 7 phút
*****oan Quan Trúng 6999 Kim Cương Cách đây 8 phút
*****e Cao Trúng 99 Kim Cương Cách đây 9 phút
***** Cao Trúng 19999 Kim Cương Cách đây 10 phút
***** Соколов Trúng 399 Kim Cương Cách đây 11 phút
***** Khmer Trúng 99 Kim Cương Cách đây 12 phút
*****m Anh Trúng 9999 Kim Cương Cách đây 13 phút