Vòng Quay AK Rồng Xanh

Play Play

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
***** Trúng 14999 Kim Cương Cách đây 38 giây
*****Hương Trúng 9999 Kim Cương Cách đây 1 phút
*****n Nhật Trúng 15000 Kim Cương Cách đây 2 phút
*****guyển Trúng 9999 Kim Cương Cách đây 3 phút
*****n Việt Trúng 6999 Kim Cương Cách đây 4 phút
*****ons Trúng 14999 Kim Cương Cách đây 5 phút
*****n Thuong Trúng 9999 Kim Cương Cách đây 6 phút
***** Nguyễn Trúng 6999 Kim Cương Cách đây 7 phút
*****Bmt Trúng 19999 Kim Cương Cách đây 8 phút
***** Nguyen Trúng 14999 Kim Cương Cách đây 9 phút
*****Văn Chiến Trúng 1999 Kim Cương Cách đây 10 phút
*****am Trúng 399 Kim Cương Cách đây 11 phút
*****ến Thái Trúng 14999 Kim Cương Cách đây 12 phút
***** Bắc Minh Trúng 1999 Kim Cương Cách đây 13 phút