Mở Thẻ Thần Tượng

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Bạn còn 0 lượt chơi. Miễn phí!

Bạn còn 0 lượt quay.

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
***** Đạt Trúng 15000 Kim Cương Cách đây 34 giây
***** Có Trúng 1999 Kim Cương Cách đây 1 phút
*****u Lenguyen Trúng 14999 Kim Cương Cách đây 2 phút
***** Nhân Trúng 100 Kim Cương Cách đây 3 phút
*****óng Đá Trúng 19999 Kim Cương Cách đây 4 phút
*****g Thu Trúng 9999 Kim Cương Cách đây 5 phút
*****Duy Trúng 100 Kim Cương Cách đây 6 phút
*****Thành Trúng 9999 Kim Cương Cách đây 7 phút
*****guyen Trúng 9999 Kim Cương Cách đây 8 phút
***** Lâm Trúng 14999 Kim Cương Cách đây 9 phút
*****Hoang Trúng 19999 Kim Cương Cách đây 10 phút
*****n Phú Trúng 15000 Kim Cương Cách đây 11 phút
*****Còn Đi Học Trúng 14999 Kim Cương Cách đây 12 phút
*****Luyến Trúng 1999 Kim Cương Cách đây 13 phút